Bár még néhány nap van a vakációból, de megjelent az iskolai szociális segítés pályázat: PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. augusztus 24. szerda, 12:43

https://www.palyazat.gov.hu/efop-329-vodai-s-iskolai-szocil…

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének minimum javaslatai az iskolai szociális munkás programok felé az alábbiak:

1. Az iskola fenntartója és vezetése legyen érdekelt az iskolai szociális munkás iskolában történő alkalmazásában, fogadja el szakmai autonómiáját, támogassa feladatai ellátásában, beleértve a tantestülettel való partneri együttműködés feltételeinek biztosítását.

2. Az iskola szociális munkásnak álljanak rendelkezésére a munkájához szükséges tárgyi feltételek (különösen: saját konzultációs szoba vagy az egyéni esetmunkára alkalmassá tett, korlátlanul használható helyiség, számítógép használat, nyomtatási lehetőség, internet és telefonhasználat, postázási lehetőség).

3. Az iskolai szociális munkás fő tevékenységi területe egy iskolához kötődjön, munkavégzésének helyszíne döntően az iskolai színtéren legyen.

4. Az iskolai szociális munkás alkalmazója tegye lehetővé, hogy az iskolai szociális munkás munkájának segítéséhez szakmai támogató szolgáltatásokat vehessen igénybe (pl:: esetmegbeszélő csoportokon, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvétel, szükség esetén szupervízió).

5. Az iskolai szociális munkások munkarendje más iskolában megjelenő társszakmához hasonlóan (iskolai egészségügyi személyzet, iskolai védőnő, iskolapszichológus, egészségtantanár) igazodjon a pedagógusokéhoz. Az iskolai szociális munkás bérük és juttatásai igazodjanak végzettségükhöz.

6. Külső modell esetén az iskolai szociális munkások alkalmazása kizárólag önálló szervezeti egységben történjen.

7. Az iskolai szociális munkás mindenben tegyen eleget szakmai, etikai elvárásoknak, legyen személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja. Tartsa be a munkája kapcsán a jogszabályi előírásokat, illetve az iskolai szociális munka területén elfogadott szakmai standardokat.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, és az iskolai szociális munkás mindenben eleget tesz szakmai, etikai elvárásoknak, személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja, akkor végső soron bármelyik modell (Pécsi modell, Hagyományos modell, Külső modell) szerint lehet jó és hatékony iskolai szociális munkát végezni. Mindehhez további feltétel, hogy a jogszabályi környezet megfelelő legyen és legyenek elfogadott szakmai standardok.

Ezen elvárások egy általános, de határozott keret jelölnek ki az iskolai szociális munka - szolgáltatást biztosítani akarók számára. Látható módon a javaslat ebben a színvonalas szakmai munkavégzés, az iskola szociális munkások feladatellátásának támogatása kap kitüntetett szerepet, a munkáltatói kérdésben megengedőbb álláspontot képvisel. Ennek hátterében az áll, hogy bár ideálisnak minden bizonnyal az un. pécsi modell mondható, mégis a többi modell hátrányai a fentebb felsorolt garanciális feltételekkel jelentősen minimalizálhatók. Ez az elgondolás tehát azt a cél szolgálja, hogy minél több iskolai szociális munkás szolgáltatás illetve hálózat jöjjön létre, azaz minél több finanszírozó, fenntartó kezdjen ilyen program támogatásába. Éppen ezért a fenntartó ágazati sokszínűsége mellett szektor semlegesség iránt is elköteleződik: állami, nem állami, civil és egyházi programot is elfogadhatónak tart.

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének egyértelmű javaslata, hogy az iskolai szociális munka - szolgáltatást „kötelezően”, kvázi ellátásként csak megfelelő szakmai támogatással, módszertani segítségnyújtással, körültekintően tervezett és kivitelezett szociális szolgáltatásfejlesztői munka révén valósuljon meg Magyarországon.

A fentieken túl a pályázók figyelmébe ajánljuk a a források, segédletek fülnél megtalálható anyagokat.

 
Meghívó az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete tisztújító közgyűlésére PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2015. december 03. csütörtök, 15:24

Tisztelt Egyesületi Tagtársak!
Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete Alapszabályában rögzítettek szerint a 2010-ben 
megválasztott tisztségviselőknek (1 fő elnök, 2 fő elnökségi tag és 3 fő Ellenőrző Bizottsági 
tag) 5 év eltelte után lejárt a mandátuma. Ezért az Alapszabály szerint ezúton összehívom az 
Iskolai Szociális Munkások Egyesülete tisztújító közgyűlését!


Ideje: 2015. december 18. péntek 12.30
Helye: Alternatíva Ifjúsági Iroda nagyterme  
Napirend: a tisztség viselők megválasztása


A Közgyűlés a tagok 50%-a + 1 fő részvételével eredményes. Amennyiben az eredetileg 
meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, megismételt Közgyűlésre kerül sor 
13.00-tól változatlan helyszínen és változatlan napirendi ponttal. Az eredeti időpontot 
követően 1/2 óra múlva megtartott Közgyűlés a megjelentettek számára tekintet nélkül 
határozatképes!


Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.

 


Kérem, hogy a napirendi pont fontosságára való tekintettel a Közgyűlésen a tagság minél 
nagyobb létszámmal vegyen részt!


Tisztelettel:


Pécs, 2015. december 1. 
Gergál Tímea 
elnök

Módosítás dátuma: 2015. december 03. csütörtök, 15:27
 
KÖSZ! Program- Közösségi Játszolgálat- közösségi akció a Balokány városrészben PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2015. június 15. hétfő, 16:11

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete az Új Európa Alapítvány KÖSZ! Program támogatásával újította fel a pécsi Lánc utcai játszóteret. A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolából 30 diák vett részt a programban.

A projekt során a diákok 25 óra közösségi szolgálati tevékenységet végeztek, amelynek keretében:

-         felkészítő, csapatépítő tréningen vettek részt,

-         plakátokat készítettek a projektről,

-         minden játék alá homokot terítettek,

-         az iskola műhelyében focikaput hegesztettek,

-         kicserélték a homokozóban a régi homokot,

-         lecsiszolták és lefestették a játékokat,

-         kiásták a veszélyesnek minősített régi játékok maradványait, kosárpalánkot.

A program megvalósításában a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai segítettek, akik konténerekkel, homokkal és szerszámokkal segítették a munkánkat.

Köszönjük az iskola és a BIOKOM Nonprofit Kft. együttműködését és a közös munkát!

A képek megtekinthetők itt.

 

 

Módosítás dátuma: 2015. augusztus 01. szombat, 19:23
 
Meghívó-Iskolai szociális munka bevezetésének előkészítése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2015. május 19. kedd, 10:53

Meghívó

 

 

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete ezúton szeretettel meghívja Önt, az Iskolai szociális munka bevezetésének előkészítése című projektzáró tanácskozására.

 

Időpont: 2015. május 28. (csütörtök)

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola – Kline terem

(1086 Budapest, Dankó u. 11.)

 

Napirend

9.30-10.00: Regisztráció

 

10.00 -10.20 Köszöntő. Az iskolai szociális munka jövőbeni lehetőségei dr. Krizsán Ildikó Főosztályvezető, EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya

 

10.20-10.35 Iskolai szociális munka nemzetközi gyakorlata, Nagy Tímea

 

10.35-11.00 Projektismertető a javaslatok tükrében, Gergál Tímea

 

11.00 – 11.20 Kávé szünet

11.20 – 13.00 Konszenzus-előkészítő workshopok:

1)      Drog az iskolában…mit tehetünk? A javaslatok bemutatása és megvitatása.

Vezető: Propszt Emma és Gergál Tímea

 

2)      Bántalmazás, zaklatás az iskolában… mit tehetünk? A javaslatok bemutatása és megvitatása.

Vezető: Máté Zsolt és Nagy Tímea

13.00 – 13.20 Összegzés, tanácskozás zárása

Előzetes regisztráció szükséges! Részvételi szándékát a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen jelezze, legkésőbb 2015. május 26-ig.

Pályázati azonosító: 57425-1/2014/SZOCSZOLG

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kedvezményezett: Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének minimum javaslatai az iskolai szociális munkás programok felé az alábbiak:

1. Az iskola fenntartója és vezetése legyen érdekelt az iskolai szociális munkás iskolában történő alkalmazásában, fogadja el szakmai autonómiáját, támogassa feladatai ellátásában, beleértve a tantestülettel való partneri együttműködés feltételeinek biztosítását.

2. Az iskola szociális munkásnak álljanak rendelkezésére a munkájához szükséges tárgyi feltételek (különösen: saját konzultációs szoba vagy az egyéni esetmunkára alkalmassá tett, korlátlanul használható helyiség, számítógép használat, nyomtatási lehetőség, internet és telefonhasználat, postázási lehetőség).

3. Az iskolai szociális munkás fő tevékenységi területe egy iskolához kötődjön, munkavégzésének helyszíne döntően az iskolai színtéren legyen.

4. Az iskolai szociális munkás alkalmazója tegye lehetővé, hogy az iskolai szociális munkás munkájának segítéséhez szakmai támogató szolgáltatásokat vehessen igénybe (pl:: esetmegbeszélő csoportokon, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvétel, szükség esetén szupervízió).

5. Az iskolai szociális munkások munkarendje más iskolában megjelenő társszakmához hasonlóan (iskolai egészségügyi személyzet, iskolai védőnő, iskolapszichológus, egészségtantanár) igazodjon a pedagógusokéhoz. Az iskolai szociális munkás bérük és juttatásai igazodjanak végzettségükhöz.

6. Külső modell esetén az iskolai szociális munkások alkalmazása kizárólag önálló szervezeti egységben történjen.

7. Az iskolai szociális munkás mindenben tegyen eleget szakmai, etikai elvárásoknak, legyen személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja. Tartsa be a munkája kapcsán a jogszabályi előírásokat, illetve az iskolai szociális munka területén elfogadott szakmai standardokat.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, és az iskolai szociális munkás mindenben eleget tesz szakmai, etikai elvárásoknak, személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja, akkor végső soron bármelyik modell (Pécsi modell, Hagyományos modell, Külső modell) szerint lehet jó és hatékony iskolai szociális munkát végezni. Mindehhez további feltétel, hogy a jogszabályi környezet megfelelő legyen és legyenek elfogadott szakmai standardok.

Ezen elvárások egy általános, de határozott keret jelölnek ki az iskolai szociális munka - szolgáltatást biztosítani akarók számára. Látható módon a javaslat ebben a színvonalas szakmai munkavégzés, az iskola szociális munkások feladatellátásának támogatása kap kitüntetett szerepet, a munkáltatói kérdésben megengedőbb álláspontot képvisel. Ennek hátterében az áll, hogy bár ideálisnak minden bizonnyal az un. pécsi modell mondható, mégis a többi modell hátrányai a fentebb felsorolt garanciális feltételekkel jelentősen minimalizálhatók. Ez az elgondolás tehát azt a cél szolgálja, hogy minél több iskolai szociális munkás szolgáltatás illetve hálózat jöjjön létre, azaz minél több finanszírozó, fenntartó kezdjen ilyen program támogatásába. Éppen ezért a fenntartó ágazati sokszínűsége mellett szektor semlegesség iránt is elköteleződik: állami, nem állami, civil és egyházi programot is elfogadhatónak tart.

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének egyértelmű javaslata, hogy az iskolai szociális munka - szolgáltatást „kötelezően”, kvázi ellátásként csak megfelelő szakmai támogatással, módszertani segítségnyújtással, körültekintően tervezett és kivitelezett szociális szolgáltatásfejlesztői munka révén valósuljon meg Magyarországon.

Módosítás dátuma: 2015. május 20. szerda, 08:50
 
Bevezető PDF Nyomtatás E-mail

 

„Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap a NEA-TF-13-M-0444 asz pályázat keretében 260.000 forinttal - ezen belül honlapunkat 6.000 forinttal -  támogatta”

 

Kérjük, támogassa adója 1%-val az Iskolai Szociális Munkások Egyesületét!
Adószámunk: 18028245-1-02

Köszönjük

Iskolai szociális munkásAz iskolai szociális munkás olyan iskolában dolgozó, segítő szakember, aki elsődlegesen egészség-fejlesztéssel, prevencióval foglalkozik, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az iskola diákjainak, tanárainak, valamint a szülőknek egyaránt.


Az iskolai szociális munkás segíteni tud iskolai nehézségek, szociális problémák, párkapcsolati konfliktusok, családi gondok, hiányzások, krízishelyzetek, alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési nehézségek, iskolai agresszió, stressz, továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak kiválasztásában, felkutatásában is. Információk, egyéni és csoportos konzultációk, közösségi programok formájában nyújt szolgáltatást, és együttműködik az ifjúsági, szociális és egészségügyi intézményekkel, emellett rendelkezik a megfelelő jogi, pszichológiai és társadalom-politikai ismeretekkel.


Egyesületünk célja az iskolai szociális munka fejlesztése, a segítő szakmák módszertanának fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások szervezése, lebonyolítása hogy ezáltal hozzájáruljon a Magyarországon élő gyerekek, családok és közösségek testi-, lelki-, szociális jóléti helyzetének javítása, egészségének megőrzése, egészségfejlesztése, betegségmegelőzése és deviancia prevenciója előmozdításához.

Honlapunkkal a magyarországi iskolai szociális munkások tevékenységét szeretnénk támogatni szakanyagok, segédletek, állásfoglalások illetve egyéb módszertani anyagok hozzáférhetővé tételével továbbá szakmai fórum lehetőségével, ahol az iskolai szociális munka tevékenységéhez kötődő kérdéseket, dilemmákat lehet megvitatni közvetlen segítséget nyújtva egymásnak.

Weboldalunk olyan oktatási intézményeknek, pedagógusoknak és más kollégáknak, természetesen szülőknek valamint döntéshozóknak is segítségére kíván lenni, akik az iskolai szociális munka tevékenységet saját közösségükben, iskolájukban szeretnék biztosítani illetve fejleszteni.

Módosítás dátuma: 2014. május 11. vasárnap, 17:05
Bővebben...
 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. május 27. hétfő, 17:13

Hamarosan...

Módosítás dátuma: 2014. május 11. vasárnap, 14:40
 
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 2

Keresés

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday107
mod_vvisit_counterThis week123
mod_vvisit_counterLast week1045
mod_vvisit_counterThis month1431
mod_vvisit_counterLast month4734
mod_vvisit_counterAll195250

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.227.126.69
,
Now is: 2017-12-11 06:14

ISME

Számlaszámunk:
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Pécsi Kirendeltsége 7626 Pécs, Király u. 75. 50100112-12012022